New Dutch Mediation Law


New mediation Law in the Netherlands

June 2014, the amended Bill Mediation will be ready to sent to the Parliament . Member of Parliament Ard van der Steur ( VVD ) Resubmitted on Tuesday, September 10, 2013 the mediation in the amended bill to the House and was presented to the Council of State . Based on the advice of the Council of State and the Federation Mediator Netherlands, adjustments have been made .

The presidents of the federation associations discussed on October 16, 2013 with Van der Steur in parliament . Van der Steur showed during that conversation to be receptive to the concerns of the associations against certain articles of the law. John Bosnak is Chairman of the Advisory Committee on Legislation of Mediators federation Netherlands ( formerly NMI ) contributed to the discussion also. The Council of State advised on the bill to Van der Steur in November 2013.

Van der Steur wants disputes with a relational dimension , in principle, be resolved through mediation . “This bill aims to position itself as the logical and realistic alternative to the traditional law mediation and gives it a mature, independent and professional place in the conflict resolution. Both the administrative and civil law. I am glad that the need for this law by my colleagues in the House will be recognized , ” says Van der Steur.
With the bill is mediation anchored both in civil law and in administrative law. Van der Steur : ” Conflicts are resolved earlier and more frequent and faster than going to court is made . Mediation is often a much better solution than litigation . “

This bill also regulates the register for mediators so the quality is guaranteed and the disciplinary regulated . Van der Steur “Now , mediation is a profession , so the quality is not guaranteed. This register provides a necessary professionalization of the profession .” His bill also implies that quality requirements to register mediator and substantive ( legal) knowledge is required in the registry mediator .
The bill is divided into three parts supplemented by an explanatory memorandum

Law registry mediator
Law promotion of mediation in civil law
Law promoting mediation in administrative law .
The draft legislative proposals can be found on the consultation website of the Central Government .  Internetconsulatie.nl / Mediation

Wetsvoorstel mediation in Nederland

Juni 2014 zal het gewijzigde Wetsvoorstel Mediation gereed zijn om opnieuw ingediend te worden bij de Tweede Kamer. Op dinsdag 10 september 2013 diende het Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) het gewijzigde wetsvoorstel mediation in bij de Tweede Kamer en werd het voorgelegd aan de Raad van State. Op basis van het advies van de Raad van State en de Mediatorsfederatie Nederland zijn aanpassingen doorgevoerd.

De voorzitters van de federatieverenigingen hebben op 16 oktober 2013 met Van der Steur gesproken in de Tweede Kamer. Van der Steur toonde zich tijdens dat gesprek ontvankelijk voor de bezwaren van de verenigingen tegen bepaalde artikelen in de wet. De voorzitter van de Adviescommissie Wetgeving van de Mediators federatie Nederland (voorheen het NMI) leverde een bijdrage aan die discussie. November 2013 heeft de Raad van State advies gegeven over het wetsvoorstel aan Van der Steur.

Van der Steur wil dat geschillen met een relationele dimensie in beginsel met mediation worden opgelost. “Dit wetsvoorstel beoogt mediation te positioneren als het logische en realistische alternatief voor de traditionele rechtspraak en geeft het een volwassen, zelfstandige en professionele plek in de conflictbeslechting. Zowel in het bestuurs- als het civiele recht. Ik ben blij dat de noodzaak van deze wet door mijn collega’s in de Kamer breed wordt onderkend”, aldus Van der Steur.
Met het wetsvoorstel wordt mediation zowel in het burgerlijk recht als in het bestuursrecht verankerd. Van der Steur: “Conflicten worden zo eerder en vaker voorkomen en sneller opgelost dan wanneer de gang naar de rechter wordt gemaakt. Mediation blijkt vaak een veel betere oplossing dan procederen.”

Met dit wetsvoorstel wordt ook een Register voor mediators ingesteld, zodat kwaliteitseisen zijn gewaarborgd en ook het tuchtrecht is geregeld. Van der Steur: “Nu is mediation nog een vrij beroep, waardoor de kwaliteit niet gegarandeerd is. Dit register zorgt voor een noodzakelijke professionalisering van het vak”. Zijn wetsvoorstel brengt tevens mee dat er kwaliteitseisen aan de registermediator worden gesteld en dat inhoudelijke (juridische) kennis bij de registermediator een vereiste is.
Het wetsvoorstel valt uiteen in drie delen aangevuld door een Memorie van Toelichting

  1. Wet registermediator;
  2. Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht;
  3. Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht.

De conceptwetsvoorstellen zijn te vinden op de consultatiewebsite van de Rijksoverheid. Internetconsulatie.nl/mediation 

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: