Mediationrecht


In elk conflict moet men zoeken naar de oplossing waarmee mensen het meest gebaat zijn. De voordelen maar ook de nadelen van elke oplossingsmodaliteit mag men niet verzwijgen. In deze publicatie staan handreikingen om een effectievere verwijzing te formuleren. Doel is te voorkomen dat het conflict dooretterd.
Verwijzing handreiking voor (juridische) dienstverlenersMediation voor Verwijzer
Verwijzing handreiking voor
(juridische) dienstverleners
naar
bemiddelaar, mediator,
arbiter, geschillencommissie, klachtencommissie of rechter

mr.dr.drs. Michael Boelrijk

Amstelveen: ActUmail 2005
ISBN 978.90.78470.01.4
Te bestellen bij Actumail
Welkom op online Mediationrecht.nl. Nu bestellen bij ActUmail.biedmeer.nl dan gebruikt u de verwijzingstool snel. Andere interessante publicaties:
Gewenst bij ongewenst gedrag seksuele intimidatie

Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht

Checklist Opvang na potentieel traumatische incidenten. Vragenlijst voor de opvang van medewerkers die te maken hebben gehad met agressie en geweld door externen

Checklist Conflictoplossing. Vragenlijst voor de keuze van de meest kansrijke oplossingsmodaliteit

Checklist ongewenst gedrag. Vragenlijsten voor het zorgvuldig omgaan met signalen over ongewenst gedrag

‘Herstelbemiddeling tussen slachtoffer & pleger van intimidatie, Herstel en beperken materiële, financiële en emotionele schade.’ Tijdschrift voor de Politie 64(2002).
English abstract

Bemiddeling als Alternatief, Handreiking voor hulp- en dienstverleners Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001; 2e druk 2010. auteurs: Michael Boelrijk &  Bert la Poutré ISBN 978903133636x

`Arbo-klachtrechtals Human Resources Management instrument’, Personeelsbeleid36 (2000)

‘Nieuw klachtrecht in het kader van arbeid’ Tijdschrift ArbeidsRecht 7 (2000)

`Is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep over intimidatie begrijpelijk ?‘, Nederlands Juristen Blad 75 (2000),

‘Gezocht: pedo-gerichte jeugdhulpverleners, commentaar op de VOG-richtlijn.’ Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 8 (1996)

`Het mes snijdt aan twee kanten. Wapens weren van scholen’, Tijdschrift voor de Politie57 (1995)

Actumail publishs online Methodical skills for professionals , the quality of professional practitioners (legal) service, HR specialists, HR managers, confidants and helpers. This series is especially written for lawyers, mediation staff, staff legal office and courts. The set of methodological skills for professionals, students and professionals offer insight into the description of background and significance and certainly practical application of methodological skills. Every part of the series presents a method, practice or a methodology that is coherent set of understanding of the professional actions. Each edition in this series contains a set of guidance, questionnaires and flow charts for production work.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s