kinderen in scheiding


http://kinderenineenscheiding.nl/ promoting empathy for children by SIRE

Inleiding

INFORMATIE

Gezagsrecht

Namenrecht

Afstammingsrecht

Adoptierecht

Geregistreerd partnerschap

Kinderalimentatie

Omgangsbemiddeling

Verplicht ouderschapsplan

Effectief Ouderschapsplan: Als ouders gaan scheiden moeten zij afspraken over de kinderen vastleggen in een zogenoemd “ouderschapsplan”.  In de mediation kunt u goed overleggen wat daarin geregeld gaat worden. In het ouderschapsplan komen de afspraken over de opvoeding en de omgang met de kinderen te staan. Het ouderschapsplan bevat in ieder geval een regeling over hoe de ouders de opvoedingstaken en de kosten voor levensonderhoud van de kinderen verdelen.  Ook moet er een omgangsregeling zijn vastgesteld. Daarnaast bevat het ouderschapsplan de manier waarop de ouders elkaar informatie zullen geven in de toekomst over gebeurtenissen en ervaringen van de kinderen. Ouders moeten ook in het ouderschapsplan aangeven hoe besluiten zullen worden genomen bij gewichtige aangelegenheden zoals schoolkeuze of operaties.

Ouderschapsplan Voor mogelijke verplichtingen: zie kamerstukken TK2004-2005, 29676. Als ouders gaan scheiden moeten zij afspraken over de kinderen vastleggen in een zogenoemd “ouderschapsplan”. In het ouderschapsplan komen de afspraken over:

  • de opvoeding en
  • de omgang met de kinderen te staan. Het ouderschapsplan bevat in ieder geval een regeling over hoe de ouders
  • de opvoedingstaken verdeling en
  • de kosten voor levensonderhoud van de kinderen verdeling.
  • Ook moet er een omgangsregeling zijn vastgesteld.
  • Daarnaast bevat het ouderschapsplan de manier waarop de ouders elkaar informatie zullen geven in de toekomst over gebeurtenissen en ervaringen van de kinderen.
  • Ouders moeten ook in het ouderschapsplan aangeven hoe besluiten zullen worden genomen bij gewichtige aangelegenheden zoals schoolkeuze of operaties.

Wat is omgangsbemiddeling?
Praten
Wanneer dit soort zaken een belemmering vormen voor het uitvoeren van de omgangsregeling of het co-ouderschap, is het van groot belang er goed over te praten. Wanneer u elkaar beter begrijpt en er met elkaar over kunt praten, is het gemakkelijker om goede afspraken over de kinderen te maken.

Gelijkwaardig
Goede afspraken maakt u door vrijuit met elkaar te kunnen spreken. Empathy conflictbemiddelaars zorgt daarom voor gelijkwaardigheid en machtsevenwicht tussen u en uw ex-partner. De bemiddelaar zorgt er voor, dat u allebei evenveel gelegenheid krijgt om uw mening te geven. De bemiddelaar blijft onpartijdig.

Gesprekken
Omgangsbemiddeling door vindt plaats in een aantal gesprekken. Beide ouders nemen aan het gesprek deel. De bemiddelaar leidt de gesprekken en creëert een klimaat waarbinnen u veilig kunt praten en onderhandelen.

Uitgangspunten omgangsbemiddeling

Deelname aan de mediation is vrijwillig. Wel moet iedereen bereid zijn actief mee te werken aan het vinden van een oplossing.

Iedereen die aanwezig is bij de mediation verplicht zich tot geheimhouding (de mediator, de opvoeders en eventuele adviseurs, advocaten of gemachtigden).

De mediator bespreekt alle kenmerken van de mediationprocedure tijdens de eerste bijeenkomst. Vervolgens ondertekent u allemaal een mediationovereenkomst waarin de verplichtingen in het gesprek van alle betrokkenen zijn vastgelegd.

De mediator is gebonden aan de Gedragsregels zoals onafhankelijkheid, neutraliteit, geheimhoudingsplicht en voortvarend optreden.

De mediator kan besluiten om u en de andere partij(en) in de loop van de procedure ook afzonderlijk te spreken. Zodra u, de anderen óf de mediator aangeeft te willen stoppen, kunt u de rechter vragen te besluiten over de discussiepunten. De rechter zal dan de zaak verder behandelen alsof er geen bemiddelingspoging is geweest.

Een mediation waarin een oplossing is bereikt, wordt zonodig afgesloten met een schriftelijke overeenkomst waarin staat waarover partijen overeenstemming hebben.

Voorwaarden voor Omgangsbemiddeling

U en de andere partij zijn bereid met elkaar te praten over de oplossing van uw conflict. Hoe dat in de praktijk gaat leest u hier.

Redenen voor Mediation Persoonlijke overwegingen
Behoud van relatie: U het belangrijk vindt om uw relatie met de andere betrokkenen in stand te houden of niet (nog) slechter wilt maken.

Emotionele betrokkenheid: Negatieve emoties komen veelal voort uit eerdere communicatieproblemen met de ander. Storing in de communicatie kunnen de eigenlijke oorzaak zijn van het conflict. De mediator houdt rekening met de emotionele betrokkenheid en mogelijke communicatieproblemen.

U wenst om redenen van privacy geen openbare zitting heeft geen belang bij een openbare uitspraak. Mediation biedt de mogelijkheid om het conflict vertrouwelijk te behandelen, omdat er een geheimhoudingsplicht is voor alle betrokkenen.

Redenen voor Mediation Praktische overwegingen

Meerdere procedures: Er lopen meerdere procedures die allemaal met elkaar samenhangen. Er zijn misschien ook nog andere partijen bij betrokken. De conflicten kunnen niet samenhangend opgelost worden in één procedure, maar wel met behulp van Mediation.

Niet-juridische belangen: U heeft meer of andere belangen dan alleen de juridisch relevante die u ook wilt behartigen.

Tijd en kosten: U een snelle oplossing zoekt. Mediation duurt gemiddeld tussen de zes en tien uur en is meestal binnen een tijdsbeslag van enkele weken afgerond.

Effectief Ouderschapsplan: Als ouders gaan scheiden moeten zij afspraken over de kinderen vastleggen in een zogenoemd “ouderschapsplan”.  In de mediation kunt u goed overleggen wat daarin geregeld gaat worden.

De gang van zaken

Bij scheidingsbemiddeling kunt u op twee manieren doorverwezen worden. 1. voorafgaande aan de gerechtelijke procedure wordt u doorverwezen door het bureau voor rechtshulp of door uw advocaat. 2. Door de rechter op de zitting in het kader van een voorlopige voorzieningenprocedure.

Rol van advocaat of gemachtigde

De aanwezigheid van uw advocaat of gemachtigde is niet noodzakelijk. Het gaat er immers om dat u zelf met de andere partij onderhandelt onder begeleiding van de mediator. Toch kan het soms handig zijn dat uw advocaat of andere partijdige deskundige de mediation (gedeeltelijk) bijwoont. Bij voorbeeld als u advies wilt over de haalbaarheid van bepaalde door u te overwegen oplossingen. Op elk moment van de mediation kunt u met de mediator overleggen of dit voor u wenselijk is. U moet wel zelf de kosten voor de advocaat betalen. Als u procedeert op basis van een toevoeging (pro deo) betaalt de overheid ook de advocaatkosten.

Mediation resultaten en gevolgen

Volledige overeenstemming. Als de bemiddeling slaagt en u het geheel met elkaar eens bent geworden, wordt de bereikte overeenstemming neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. Die overeenkomst kan ook worden neergelegd in een vonnis of beschikking. De mediator vertelt of dat in uw geval mogelijk of gewenst is. De achterliggende procedure bij de rechter wordt in elk geval op korte termijn beëindigd. De mediator, advocaat of gemachtigde vertelt u wat u daarvoor nog moet doen.

Gedeeltelijke overeenstemming. Het kan zijn dat u het over een aantal zaken eens bent maar dat er nog een enkel juridisch punt overblijft. U en de andere partij willen graag dat de rechter daarover beslist. In dat geval legt de mediator uw gedeeltelijke overeenstemming samen met u schriftelijk vast. De mediator geeft dan ook aan hoe u de procedure kunt voortzetten. De procedure voor de rechter is dan vereenvoudigd en bekort door de mediation.

Geen overeenstemming. Het komt ook voor dat de mediation niet tot overeenstemming leidt. Of dat u wenst te stoppen met de mediation voordat een overeenstemming is bereikt. In dat geval kunt u de gerechtelijke procedure gewoon voortzetten.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s