Mediation voor Verwijzer


Verwijzing handreiking voor (juridische) dienstverlenersMediation voor Verwijzer
Verwijzing handreiking voor
(juridische) dienstverleners
naar
bemiddelaar, mediator,
arbiter, geschillencommissie, klachtencommissie of rechter

mr.dr.drs. Michael Boelrijk

Amstelveen: ActUmail 2005
ISBN 978.90.78470.01.4
Te bestellen bij Actumail

INHOUDSOPGAVE
1 Inleiding 9

Bemiddeling 9
Bemiddeling versus mediation 10
Mensen-in-geschil 10
Onderling een oplossing willen bereiken 11
Een derde 12
Mediation 12
Onze afbakening 13
Verzuiling 15
Inhoud versus proces 15
Mediation 16
Bemiddeling 16
Arbitrage 17
Rechtsgang 17
Mediation naast Rechtspraak 17
Uitleiding 18
2 Goedwillende bemiddelaars 20
Opzienbarende bemiddelingspogingen 20
Bemiddelaar zonder eigen belangen 22
Bemiddeling naast hulpverlening 24
Kansen in bemiddeling 24
Opvoedkundige geschillen 25
Herstelbemiddeling 25
Uitleiding 26
3 Herstelbemiddeling 27
Inleiding 27
Uitleiding 38
4 Mediation en rechterlijke procedures 40
Processtrategieën volgens de rechter 40
Rechterlijke procedures 41
Aanpak matrix voor rechters 42
Mediation en Schikking 42
Mediation en rechtspraak 45
Uitleiding 46
5 Mediation naast rechtspraak 47
Twee radarschijven: mediation en rechterlijke uitspraak 47
Twee communicerende vaten 48
Voortschrijdend ministerieel inzicht 50
Beleidsnota’s minister van Justitie 50
Onze afbakening 51
Onze suggesties bestuursrechtelijke mediations 52
Transformatie rechtsbestel 52
Conflictbeleving en verwijscriteria 53
Uitlijning 55
6 Mediation en het bestuursrecht 58
Mediation en bestuursrecht 58
Inleiding 58
Bestuursrecht, verscheidene opinies 58
Onze opinie 60
Bestuursrechtelijke aansturing Mediation 60
Bestuurlijke benadering van het Verschoningsrecht 61
Bestuursrechtelijke vaststellingsovereenkomst 62
Bestuurlijke vergoeding aan mediators 63
Mediation in belastingzaken 64
Inleiding fiscale mediation 64
Belastingprocedures 65
Fiscale zaken 66
Terzijde de Wet MOT 68
Uitleiding 69
7 Praktische handreikingen mediation 70
Keuze oplossingmodaliteit 70
Conflictescalatie 70
1e cognitieve fase 71
2e emotionele fase 72
3e escalatie fase 72
Rol voor Advocaten 73
Mediation suggestie 74
Toegevoegde waarde advocaat 75
Professionele afwegingen 76
Exploratie met cliënt 76
Voorbereiding keuze mediation 77
Vragenlijst partijen ter voorbereiding mediation 77
Vragenlijst rechtshulpverleners bij mediation 78
Uitvoerbaarheid vaststellingsovereenkomst 78
Inleiding vaststellingsovereenkomst 78
Vaststellingsovereenkomst in proces-verbaal 79
Vaststellingsovereenkomst in vonnis 79
Speciale vormen van mediation 81
Eendaagse mediation 81
Transformatieve mediation 82
Teammediation 83
Voorzieningenmediation 83
Uitleiding 84
8 Mediation logistiek management 85
Inleiding 85
De initiërende juridische procedure 85
Aandachtspunten bij Mediation naast Rechtspraak 87
Doorlooptijd en contacturen 88
Correspondentie over gerechtelijke procedures 89
Verwachtingenmanagement 89
Timemanagement 90
Toelichting timemanagement 90
Handreikingen vertrouwelijkheid 91
Uitleiding 92
9 Vragenlijsten & Checklijsten oplossingmodaliteiten 93
Inleiding vragenlijsten 93
Oplossingsmodaliteiten 96
Bemiddeling 96
Mediation 97
Voorzieningenmediation © 100
Rendabele oplossingen 101
Arbitrage 101
Rechtsgang 101
Mediation naast rechtspraak 104
Conflictoplossers 106
Manager 106
Vertrouwenspersoon 106
Bemiddelaar 107
Mediator 107
Advocaat 108
Verwijsdynamiek 109
Vragenlijsten 114
Vragen voor de verwijzer 114
Vragen aan de organisatie 114
Vragen aan manager of partij 115
Vragen aan een bemiddelaar 116
Vragen aan partijen 116
Vragen aan advocaten 117
Vragen bij creatieve oplossing 119
Vragen bij vastlopende oplossingsmodaliteit 120
Literatuur 121

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s