Categorie archief: Uncategorized

victim – offender mediation


English abstract of Police Journal 2002: Mediation is an up and coming phenomenon in the Dutch legal system. Court annexed mediation is one of Boelrijk’s official tasks. There are already a number of projects which concern meetings between offenders and … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Council of Europe mediationrecommendation


MEDIATION RECOMMENDATION COUNCIL OF EUROPE , COMMITTEE OF MINISTERS Recommendation Rec(2001)9 of the Committee of Ministers to member states on alternatives to litigation between administrative authorities and private parties (Adopted by the Committee of Ministers on 5 September 2001 at … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

rechterlijke organisatie contourennota modernisering


  Tweede Kamer 26 352, nr.60 Contourennota modernisering rechterlijke organisatie   Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2002 In het Algemeen Overleg over de Beleidsbrief … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Meer wegen naar het recht


ADR beleid Minister van Justitie Meer wegen naar het recht Beleidsbrief ADR 2000-2002 Kamerstukken II 1999/’00, 26352 nr.19, november 1999, staatssecretaris van Justitie, mr. J. Cohen. 2.1.2. Mediation Naast de traditionele vormen van alternatieve geschillenbeslechting als alternatief voor rechterlijke geschillenbeslechting … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mediation resolution


Mediation resolution Conflict Resolution to implement in any contract 1. Notification of Breach In the event a party is of the opinion that the other party is in breach of any of the provisions of this Agreement, the party shall … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mediationliteratuur


ADR literatuur Arrow, K., R.H. Mnookin, L. Ross, A. Tversky & R. Wilson (ed.), Barriers to Conflict Resolution, New York: W.A. Norton & Compagny 1995. Barendrecht, J.M., Rechtsvorming naar behoefte, Welke normen hebben partijen in civielrechtelijke geschillen nodig?, Nederlands Juristen … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Beveiligd: Advies conflictverwijzing


Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Geplaatst in Uncategorized