Mediationliteratuur


ADR literatuur

Arrow, K., R.H. Mnookin, L. Ross, A. Tversky & R. Wilson (ed.), Barriers to Conflict Resolution, New York: W.A. Norton & Compagny 1995.

Barendrecht, J.M., Rechtsvorming naar behoefte, Welke normen hebben partijen in civielrechtelijke geschillen nodig?, Nederlands Juristen Blad 75, 2000 p.690-698.

Boelrijk, Michael, Mediation naast Rechtspraak, wederkerige verwijzing noodzakelijk, Tijdschrift voor Mediation, september 2004.

Boelrijk, Michael & Bert la Poutré, Bemiddeling als alternatief, Handreiking voor hulp- & dienstverleners, Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum 2001.

Boelrijk, M., Overweeg ADR bij ambtenarenconflicten, reactie op artikel Bestuursrechtspraak effectief? Nederlands Juristen Blad 76 (2001), (juni)

Boelrijk, M., `Arbo-klachtrecht als Human Resources Management instrument’, Personeelsbeleid 36 (2000) nr10, p.19-21 & nr11, p.32-34.

Boelrijk, M., ‘Nieuw klachtrecht in het kader van arbeid’ Tijdschrift ArbeidsRecht 7 (2000) 10 (oktober) p.11-17.

Brown, H. & A. Marriott, ADR Principles and Practice, London: Sweet & Maxwell 1999.

Bruggen, Jet van (red.), Praktisch opgelost, mediation als methode voor conflicthantering, Den Haag: SDU Uitgevers, 1997 ISBN 9054091541.

Fisher, Roger, William Ury & Bruce Patton, Gettting tot Yes, Negotiating Agreement Without Giving in. Harvard Negotiation Project, Boston: Penguin Book 1991 ISBN 0140157352. Vertaald onder de titel: Excellent onderhandelen.

Fisher, R., W. Ury & B. Patton, Excellent onderhandelen: een praktische gids voor het best mogelijke resultatt in iedere onderhandeling. Amsterdam: Contact 1994 ISBN 9254011139.

Goldberg, S.B., F.E.A. Sander & N.H. Rogers, Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes, Gaithersburg (NY): Aspen Law & Business 1999.

Hocker, J.L. & W.W. Wilmot, Interpersonal conflict. Madison: Brown & Benchmark, 1995 ISBN 0697201481.

Hughes, S.P., & A.L. Schneider, “Victim-offender mediation: A survey of program characteristics and perceptions of effectiveness” in Crime & Delinquency 34 (1989) nr. 2, pp.217-233.

Jong, W.J. de, Buurtbemiddeling, het Rotterdamse model, Delft: Uitgeverij Eburon, 1999 ISBN 9051666888.

Katz, N.H. & J.W. Lawyer, Communication and conflict resolution skills. Dubuque IA: Kendall/Hunt 1992 ISBN 0840337108.

Klijn, L.P.M., Klachtrecht van werknemers, een onderzoek naar de juridische grondslag en noodzaak van een individueel klachtrecht van werknemers, Academisch proefschrift, VU Amsterdam 1992. handelseditie: Theorie en praktijk van individueel klachtrecht van werknemers ISBN 9031209066, niet meer leverbaar.

Klijn. L.P.M., Individueel klachtrecht van werknemers, algemene beginselen van behoorlijke klachtenbehandeling, Houten 1993.

Kolb, D.M., Her place at the table: Gender and Negotiation, London: Sage publications.

Mnookin, R.H., Barriers to the negotiated resolution of conflict, Ohio State Journal of dispute resolution, 1993 vol. 8:2, pp.238-249.

Moore, C.W., The mediation process San Francisco: Jossey-Bass 1996 ISBN 0787902489.

Prein, H., Trainingsboek Conflicthantering. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1996 ISBN 90231320897.

Roo, A.J. de & R.W. Jagtenberg, ADR and Labour disputes; Great Britain, Belgium, France and the Netherlands: a comparative overview.1996

Rubin, J.Z., D.G. Pruitt & S.H. Kim, Social conflict: escalation, stalemate and settlement. New York: Mc Graw Hill, 1994 ISBN 0070542112.

Sander, F.E.A. & M.P.A. Duve, The multidoor courthouse.

Schuyt, C.J.M., Recht en Samenleving, Assen 1983.

Smolders, A. & A. de Lange, “Mediation in strafzaken: het belang van herstel”, Nederlands Juristen Blad 2000, p.1375-1382.

Snijders, H.J., Nederlands arbitragerecht, een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020-1067 Rv, Deventer: Kluwer 2000, 344p., ISBN 9026835698 (ƒ.130,00).

Soeterbroek, F., Onderhandelen, de kunst van schakelen en verbinden Hippolytushoef: De Beuk 1998 ISBN 9080410632.

Quant & Ulrici, Tijdschrift voor Mediation 1997, afl.2, p.24-27.

Kreindler, R.H., A new impetus for ADR in France? The new French law on mediation and conciliation.

Umbreit, M.S. & R.B. Coates, “Cross-site analysis of victim-offender mediation in four states” Crime & Delinquency 39 (1993) nr.4 p.565-585.

Wright, M. Restoring respect for justice, Winchester: Waterside Press 1999 ISBN 1872870783.

Zonnenberg, L.H.M., Scheidingsbemiddeling Lelystad: Koninklijke Vermande 1999 ISBN 9054586648.

Literatuur zoals gepubliceerd augustus 2001 op NMI site; hierbij zijn ook interne bedrijfspublicaties opgenomen, herkenbaar aan ontbreken van ISBN nummer.

ADR en consument; een rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing” W.A. Jacobs, W.A. Jacobs, Deventer. (1998)

Bemiddelen” L. de Vries-Geervliet, ISBN 9066652411. SWP, Utrecht. (1997)

Conciliatie en justitie, Mededelingen Juridisch Instituut van de Erasmus Universiteit nr. 34
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de faculteit der rechtsgeleerdheid, vakgebied van de historische ontwikkeling van het recht, van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 6 februari 1986.
C.M.G. ten Raa. Erasmus Universiteit Rotterdam. (1986)

Conflictoplossing in het ambtenarenrecht” Mr Th.F. Fluitsma
Opgenomen in: Arbeidsrecht bij de overheid, Samson, Alphen a/d Rijn. (2000)
ISBN 9065016600

Communicatieleer” F.R. Oomkes, Boom, Meppel/Amsterdam. (1986)

Conflicten in bedrijven en instellingen”, P. van Ginneken, M. Otto, G. van Ruiten
ISBN 9065331824. Teleac, Utrecht. (1989, derde druk 1989)

Conflicthantering en de onderneming” R. Kooger, A.N. Labohm
ISBN 9054540168. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag. Tel. 070 – 3307033, info@bju.nl . (1999)

Conflictmanagement; Kader Cahier Praktijkantwoorden op bedrijfsvraagstukken”, Mw drs B. Dragtsma, ISBN 9076552088. The Question Library BV, Deventer, http://www.tql.nl .(2000)

De familieraad in Nederland 1811 – 1838; Mededelingen van het Juridisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam; Serie proefschriften” Mw E.K.E. von Bóné
ISBN 9068560336. Juridisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam. (1992)

De vrederechter in Nederland 1811 – 1838; Mededelingen van het Juridisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam; Serie proefschriften” H.J.M. van Dapperen
ISBN 9068650239. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam. (1991)

Doeltreffend onderhandelen” A. Kuiper-Bos, ISBN 9026720855. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. (1994)

Echtscheiding en bemiddeling; een alternatief voor escalerende ruzies” D. MacGillavry
ISBN 9061004314. Ad. Donker BV, Rotterdam. (1997)

Excellent onderhandelen; een praktische gids voor het best mogelijke resultaat in iedere onderhandeling” R. Fisher, W. Ury, B. Patton, ISBN 9025401139. Contact, Amsterdam. (1994)

Handboek scheidingsbemiddeling. Mediation als methode van recht en psychologie. Serie Praktijkhandleidingen.” G.P. Hoefnagels. ISBN 9789027152343. Tjeenk Willink, Deventer. (2000)

Het kan anders; over het herkennen en oplossen van menselijke problemen”, P. Watzlawick, J.H. Weakland, R. Fisch, ISBN 9060012844. Van Loghum Slaterus. (1974)

Het managen van conflicten”, D. Dana, (USA; oorspronkelijke titel: Managing differences.)
Gopher Publishers, Groningen. http://www.gopher.nl

Hoe bedoelt u, Een psychologische analyse van de menselijke communicatie”,
F. Schulz von Thun, ISBN 9001795404. Wolters-Noordhoff, Groningen. (1982, 1997)

Met open Vizier; conflictmanagement voor onderhandelaars”, R. Fisher en S. Brown
Vertaling van Getting together., ISBN 8020418785. Veen, Utrecht.

Mediation; een nieuw instrument in het speelveld van milieu en ruimtelijke ordening” L.F. Wiggers-Rust. (Red.), ISBN 9054540575. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, info@bju.nl . (1999)

Mediation lost geschillen op; NMI documentatie-bundel”, P. Walters. (Red.)
Nederlands Mediation Instituut NMI, Rotterdam, info@nmi-mediation.nl. (2000)

Mediation, the alternative? Conference book International Conference on Mediation”, Ministry of Justice, The Netherlands Amsterdam, March 25 -28 1998
Red. drs J.M. Schoenmakers LL.M., G.J. Rodenburg LL.M., S.A. van Tent, M.A.Bosveld
Ministerie van Justitie Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen (dec.1999).

Negotiation ethics; on ethics in negotiation and negotiation in ethics”, R. van Es. (Diss.)
ISBN 9051665393. Eburon, Delft. (1996)

Onderhandelen met lastige mensen”, W.L. Ury
Vertaling van Gettting past no., ISBN 9025401619. Contact, Amsterdam. (1992)

Onderhandelend bestuur”, H.D. Stout, A.J. Hoekema. (Red.), ISBN 9027140758. Tjeenk Willink, Zwolle. (1994)

Praktisch Opgelost; mediation als methode voor conflicthantering”, J. van Bruggen. (Red.)
ISBN 9054091541. SDU Uitgevers, Juridisch & Fiscaal, Den Haag. (1997) (uitverkocht)

Scheidingsbemiddeling”, Mr L.H.M. Zonnenburg
ISBN 9054586648. SDU Uitgevers, Den Haag. sdu@sdu.nl (1999)

Settling Labour Disputes in Europe”, A. de Roo, R.W. Jagtenberg. (Diss.)
ISBN 9065447997. Kluwer, Deventer. (1994)

The external intercultural mediation market in Dutch multinational companies”, I. Brouwer. (Thesis) Xena Consult Conflictmanagement, Amsterdam. (1999)

Mediation”, Justitiële verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Kluwer; jaargang 26 december

Toepassing van mediation bij conflicten in het leefomgevingsgebied, praktijkverkenning”, onder redactie van Mw mr L.F. Wiggers-Rust, voorzitter Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening, ISBN 9054540648. Boom Juridische uitgevers Den Haag. (2000)

Mediation in de praktijk”, wat houdt mediation in, aan de hand van een achttal cases
T. Belksma, ISBN 9090120157. Uitgave van Mediation, Alphen aan de Rijn. (1999)

LITERATUURLIJST VAN WODC RAPPORT RUIMTE VOOR MEDIATION 2003

Amersfoort, P. van,Barlingen, M. van,Heerwaarden,Y. van,Hoek,
A. van, Slump, G.-J.,Wenum-Kroon, E. van, Schoof, N., Gelinck, H.
Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase; onderzoek cijfermatige gegevens
Amsterdam, Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV, 2001
Baas, N.J.
Mediation in civiele en bestuursrechtelijke zaken; een internationaal literatuuronderzoek
Den Haag, WODC, 2002
Barendrecht, J.M.,Beukering-Rosmuller, E.J.M. van
Recht rond onderhandeling.Naar verbintenissenrecht, procesrecht en rechtspraktijk
die sporen met moderne geschiloplossingsmethoden
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2000
Beleidsbrief ADR 2000-2002
Minister Korthals & Staatssecretaris Cohen aan de Tweede Kamer
Meer wegen naar het recht, november 1999
Bosch-Boesjes, J.E.
Lijdelijkheid van de rechter en efficiency in het civiele geding
Justitiële verkenningen, jrg. 21, nr. 2, 1995, pp. 62-82
Brenninkmeijer, A.F.M.,Wijk, M. van,Werf,C. van der
De aard en omvang van arbitrage en bindend advies in Nederland.
Leiden, Research voor Beleid, 2003a
Brenninkmeijer, A.F.M. e.a.
De taakopvatting van de rechter
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2003b
Brenninkmeijer, A.F.M. e.a.
Handboek mediation
Den Haag, Sdu Uitgevers, 2003c
Brinkman, E.,Kuijper-Keijzer, C.L.
Waarom ADR of waarom (eigenlijk) niet?
Advocatenblad, jrg. 75, nr. 15, 1995, pp. 688-691
Bruinsma, J.F.
Kadi-rechtspraak in postmodern Nederland. Rede uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van hoogleraar
Zwolle, W.E.J. Tjeenk-Willink, 1996
Bruinsma, J.F.
ADR als praktijk in Nederland en als mode uit Amerika. In: Kleiboer, M.A., Huls,
N.J.H., Kluiver, H.J. de (red.), Alternatieve wegen naar het recht?
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1997, pp. 91-101
Chin-a-Fat, B.E.S., Steketee, M.J.
Bemiddeling in uitvoering. Evaluatie experimenten scheidings- en omgangsbemiddeling
Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, 2001
Combrink-Kuiters, C.J.M.
Kennis van zaken. Een jurimetrisch onderzoek naar rechterlijke besluitvorming
inzake gezag en omgang
Deventer, Gouda Quint, 1998
Literatuur
Cornfeld, L.A.,
Are two heads better than one?
Conciliation courts review, Los Angeles, 1985, vol. 23, p. 55-60.
Eshuis, R.J.J.
Een kwestie van tijd.Onderzoek naar de doorlooptijd in handelszaken
Den Haag, WODC, 1998
Eshuis, R.J.J., van Es, M.N.
Werklast versnelling handelszaken
Den Haag, WODC, 2000
Flos-Witlox, B.C.
Pre-mediation een pre?
ADR Actueel, nr. 4, 2003, pp. 8-10
Gammeren-Zoeteweij,M. van
Stability aspects of the ‘De Mulder’-method applied to the mediationproject in
the Netherlands
Afstudeerscriptie Rijksuniversiteit Leiden, 2003
Genn, H.
The Central London County Court pilot mediation scheme. Evaluation report
Londen, University College London, Faculty of Laws, 1998
Genn, H.
Court-based ADR initiatives for non-family Civil Disputes: the Commercial
Court and the Court of Appeal
Londen, University College London, Faculty of Laws, 2002
Genugten, M.L. van
De rechter en mediation. Een onderzoek naar de attitude van rechters ten aanzien
van mediation als structurele voorziening binnen de rechterlijke organisatie
Universiteit Twente, 2001
Geveke, H., Plant, E.,Thieme, M.,Verberk, M.
Kansen voor conflictbemiddeling, een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden
van conflictbemiddeling
B&A Groep, 1998
Gijbels, L.
Van echtscheidingsbemiddeling naar mediation; ervaringen van een
(scheidings)bemiddelaar/mediator
Tijdschrift voor Arbitrage, nr. 4, 1999 pp. 133-137.
Gold, L. 1982.
The psychological context of the interdisciplinary co-mediation team model in
marital dissolution, Conciliation court review, Los Angeles, 1982, vol. 20,
p. 45-53.
Gorissen, E.
Project Mediaton naast Rechtspraak. Procesevaluatie
Afstudeerscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen, 2003
Graaf, K.J. de,Marseille, A.T.,Herweijer,M.
Mediation in bezwaar. Evaluatie mediationproject Provincie Overijssel
Groningen, Vakgroep Bestuursrecht en bestuurskunde Universiteit Groningen,
2003
190 Ruimte voor Mediation
Groeneveld, J.P.,Klijn, A.
Rapport Nieuwe Burgerlijke Rechtsvordering. Een onderzoek onder sectorvoorzitters
en rechtbankmedewerkers naar de werking van de Nieuwe Burgerlijke Rechtsvordering
Nipo/Raad van de Rechtspraak, 2002
Groezen, A. van
Mediation naast rechtspraak.De verhalen
Project RM Arnhem, 2002.
Hertogh, M.L.M.,Groot- van Leeuwen, L.E. de:
Gevolgen van geschillenbeslechting, het ontnuchterende effect van het natraject.
In: Hertogh, M.L.M. e.a. Na de uitspraak, gevolgen van geschillenbeslechting
Den Haag, Elsevier bedrijfsinformatie, 2000
Hoefnagels, G.P., Leuven, C.A.R.M. van
Forensische mediation
EchtscheidingBulletin, nr. 2, 2003, pp. 17-20
Huls, N.J.H.
De aanbodeconomie van ADR. Mediation kritisch beschouwd
Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 9, 2000a, pp. 99-107
Huls, N.J.H.
Enige rechtssociologische opmerkingen over effectiviteit in de rechtspleging
In: Barendrecht, J.M. c.s., Rechtspleging, samenleving en bestuur: een gerichte
onderzoeksagenda
Utrecht, Lemma, 2000b, pp. 177-179
Jacobs,W.A.
ADR en consument. Een rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheden van
alternatieve geschillenoplossing
Deventer, Kluwer, 1998
Jagtenberg, R.W.,Roo, A.J. de
De A van ADR
Nederlands Juristenblad, jrg. 70, nr. 3, 1995, pp. 81-87
Kam, E. van der
Kwaliteit gewogen.Verschillende perspectieven op kwaliteit van civiele rechtspleging
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2000
Kil, A.J.
De betrokkenen in het mediationproces. In: Bonenkamp, H.J., Brenninkmeijer,
A.F.M., Bruggen, J., Walters, P., Handboek mediation
Den Haag, Sdu Uitgevers, 2001, p. 63
Kocken, C.L.B.,Manen, N.F. van
Weg van het Recht.Verslag van het evaluatieonderzoek in opdracht van het
ministerie van Justitie naar vier experimenten met bemiddeling bij Buro’s voor
Rechtshulp en Rechtbanken
Amsterdam, Paul Scholten Instituut, UvA, 1998
Kocken, C.L.B.
Verwijzing naar Mediation. Een onderzoek betreffende de verwijzing van partijen
naar mediation bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Zwolle
Onderzoek in opdracht van de rechtbank Zwolle, 2000
191 Literatuur
Kocken, C.L.B.
Mediation: middel tegen juridisering van de behandeling van bezwaarschriften?
Een onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland naar de geschiktheid
van mediation voor de behandeling van bezwaarschriften
Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, UvA, Centrum voor Recht en
Belang, 2001
Koppen, P.J. van,Malsch, M.
Hoe de verliezer wint : executie van civiele vonnissen
Nederlands Juristenblad, jrg. 67, nr. 34, 1992, pp. 1101 e.v.
Koppen, P.J. van,Malsch, M.
De waarde van civiele vonnissen. In: Koppen, P.J. e.a., Het hart van de zaak;
psychologie van het recht.
Deventer, Gouda Quint, 2000, pp. 611-622
Korteweg-Wiers, M.J.S.
‘Vechten of Rechten’ Of is er een alternatief?
Master’s paper, Institut Universitaire Kurt Bösch, 2002
KPMG
Tot elkaar veroordeeld – Klanttevredenheidsonderzoek –
Gerechten arrondissement Almelo, 2000
Loth, M.A.
Rechtspraak en mediation; een liaison dangereuse? In: Brenninkmeijer,
A.F.M. e.a., De taakopvatting van de rechter
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2003, pp. 39-51
Marseille,B.
Snelle en effectieve geschilbeslechting door de bestuursrechter in de praktijk.
In: Brenninkmeijer, A.F.M. e.a., De taakopvatting van de rechter
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2003, pp. 75-91
Minkjan, E.E.
ADR: wat en waarom?
Advocatenblad, jrg. 75, nr. 15, 1995, pp. 657-658
Montfort, A.J.G.M.,Tromp, G.H.M.
Alleen tevreden met resultaat? Ervaringen van burgers met de provinciale
bezwaarschriftprocedure. Beleidswetenschap, nr. 4, 2000, pp. 340-358
Nijman,H
Co-mediation. Een onderzoek naar de verhouding tussen de effecten en kosten
van co-mediation
Stageverslag Universiteit Utrecht, 2003
Pach, M.A.
Mediation in het bestuursrecht. Het kan, het mag en het werkt. In: Ettehoven,
B.J. van, Pach, M.A., Vlies, I.C. van der, Alternatieven van en voor de bestuursrechter;
preadviezen uitgebracht voor de algemene vergadering van de VAR
Vereniging voor bestuursrecht op 11 mei 2001
Den Haag, Boom Juridische uitgevers 2001, pp. 99-143
Pel, M.
‘Mediation naast rechtspraak’. Nieuws van het landelijk project Mediation voor
de rechterlijke macht. Trema, nr. 6, 2000a, pp. 261-263
192 Ruimte voor Mediation
Pel, M.
Mediation naast rechtspraak? Onderzoeksvoorstellen voor de toepassing van
mediation binnen of buiten het burgerlijk procesrecht. In: Barendrecht, J.M.
c.s., Rechtspleging, samenleving en bestuur: een gerichte onderzoeksagenda
Utrecht, Lemma, 2000b, pp. 85-89
Pel, M.
Mediation naast rechtspraak; uitvoering landelijk project Mediation Rechterlijke
Macht
Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 9, 2000c, pp. 25-40
Pel, M.
Doorverwijzing naar mediation in de civiele procedure: extra service of
branchevervaging?
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, jrg. 8, nr. 4, 2000d, pp. 78-86
Pel, M.
Tussentijdse rapportage. Landelijk project mediation naast rechtspraak
2000-2002
Arnhem, Landelijk projectbureau Mediation naast Rechtspraak, 2001a
Pel, M.
Ervaringen, valkuilen en leerpunten in het project Mediation naast
rechtspraak. Tijdschrift voor Arbitrage, nr. 2, 2001b, pp. 41-49
Pel, M.
Toekomstverkenning:Mediation naast Rechtspraak
Project RM Arnhem, 2002
Peper, B.,Hogenhuis, S.
Beter een goede buur… Effecten van bemiddeling bij burenruzies. In: Hertogh,
M.L.M., Groot-van Leeuwen, L.E. de (red.), Na de uitspraak. Gevolgen van
geschillenbeslechting
Den Haag, Elsevier bedrijfsinformatie, 2000, pp. 15-32
Prisma
Open voor publiek. Klantwaarderingsonderzoek in zes rechtbanken
Amersfoort, 2002
Roo, A. de, Jagtenberg, R.
De praktijk van mediation in ons omringende landen
Rotterdam, Erasmus Universiteit, 2003
Schaik, F. van
De moderne schikkingscomparitie en regel 13 van de gedragsregels voor
advocaten
Trema, nr. 4, 2001, pp. 162-165
Schreuder-Tromp,M.
Bemiddelingsvaardigheden; Mediation in de praktijk. In: Bruggen, J. van,
Praktisch opgelost?, Mediation als methode voor conflicthantering
Den Haag, Sdu Uitgevers, 1997, pp. 147-177
Swanborn, P.G.
Evalueren; het ontwerpen, begeleiden en evalueren van interventies: een
methodische basis voor evaluatie-onderzoek
Amsterdam, Boom, 1999
Tuijl, A. van
Geschikt voor mediation? Afstudeerscriptie Universiteit van Tilburg, 2002
Velde, C.F. van de
Ervaringen met mediation bij arbeidsconflicten? Tijdschrift voor Mediation, jrg. 5, nr. 1, 2001, pp. 2-7
Verberk, S.,Bergen, H. van,Gier,M. de
Tussenevaluatie Pilot Mediation bij de Huurcommissie. Den Haag, B&A groep, 2003
Wackie Eysten, P.A.
Arbitrage en mediation vergeleken. Tijdschrift voor Arbitrage, nr. 3, 1999, pp. 83-89
Wackie Eysten, P.A., Pel, M.
Mediationtips voor de advocaat. Advocatenblad, jrg. 81, nr. 10 2001, pp. 376-380
Widdershoven, R.J.G.M.
Een eerste stap …. Enige beschouwingen bij de aanbieding van de
Procesregeling Bestuursrecht. Trema, nr. 9, 1999, pp. 360-363
Wiggers-Rust, L.F.
Overheid (ruimtelijke ordening, milieu, interne overheid). In: Bonenkamp,
H.J., Brenninkmeijer, A.F.M., Bruggen, J. van, Walters P. (red.) Handboek Mediation. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2001, pp. 231-240
Wissler, R.L. Court-connected mediation in general civil cases: what we know from empirical research, volume 17, part 3. Ohio State Journal on Dispute Resolution, 641-703, 2002

Links naar meer literatuur overzichten (met dank aan Joris Kocken)

http://www.nicr.ca Canadese non-profit Network for Intercation for Conflict Resolution (NICR).

http://peacemakers.ca/bibliography/bibintro99.html A dispute resolution Bibliography by Catherine Morris over ADR op de Canadese site van Peacemakers.

http://www.colorado.edu/conflict/index.html Site met essays van The Conflict Resolution Information Center van de University of Colorado

http://www.geocities.com/Athens/Academy/4799/forum/index.html Engels, Spaanse, Italiaanse en Franse literatuur van de World Mediation Forum: met name Spaans, Frans & Italiaans sprekende mediators.

Rede van de Procureur-Generaal van de Hoge Raad bij zijn afscheid: Efficiency en recht 22-06-2001 waarin belang van mediation: “Wel is het zo dat de Staat de rechter niet voor elk soort geschil beschikbaar houdt en behoeft te houden. Ik doel nu niet op de omstandigheid dat de procedure voor de overheidsrechter, die naar haar inrichting gericht is op het verkrijgen van een te executeren “beslissing”, wel de mogelijkheden biedt, maar naar haar aard toch niet zo geschikt is om tot een “oplossing” voor partijen te komen, anders dan het geval is bij “Mediation” dat in het bijzonder erop is gericht om op vrijwillige basis samen met de hulp van een mediator eruit te komen, nu het zonder hulp “samen” niet lukt. Conflictbeheersing is dan de leidslijn. Deze gedachte vergt overigens – moge ik terzijde toevoegen – een invoeging in het procesrecht, die in voorkomend geval een verwijzing opent naar deze mogelijkheid. Wel zij bedacht dat – aldus ingebed – mediation ook zelf een wettelijke (kader)regeling behoeft. (…) Waar het nu om gaat, is dat het rechterlijk apparaat kostbaar is en dat de Staat daarom niet gehouden is voor elk geschil de toegang tot de rechter open te stellen. Ingevolge artikel 303 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek komt bijvoorbeeld niemand zonder voldoende belang een burgerlijke rechtsvordering toe. Voor vorderingen tot verklaring voor recht geldt dit in het bijzonder om te voorkomen dat eerst over het recht en vervolgens over de consequenties daarvan rechtens wordt geprocedeerd. Van het apparaat moet economisch – en eigenlijk alleen bij noodzaak – gebruik worden gemaakt. Ook kan niet iedereen elke vordering instellen. Soms is daarvoor vereist dat betrokkene een “onmiddellijk rechtsbelang” heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de vordering tot nietigverklaring van een huwelijk door anderen dan de echtgenoten zelf of hun directe familieleden, welke vordering door hen slechts na ontbinding van het huwelijk kan worden ingesteld (art. 1: 69 lid 1 onder c BW). De Hoge Raad(19) heeft overwogen dat een “onmiddellijk rechtsbelang” een concreet belang veronderstelt en dat, zulks in navolging van eerdere rechtspraak, een emotioneel belang daartoe niet voldoende is. Bloembergen in zijn noot onder dit arrest is hiertegen opgekomen. Ik treed niet met hem in debat, maar merk wèl op dat voor het goed begrip van het arrest voornoemd element niet uit het oog mag worden verloren.”

Openbaar Ministerie neemt mediators in dienst

Experimenten met buurtbemiddeling Landelijk Expertisecentrum buurtbemiddeling Het ministerie van Justitie heeft januari 2000 aangekondigd de oprichting van een Landelijk Expertisecentrum Buurtbemiddeling te willen stimuleren door steun met 140 duizend gulden. Vanaf juni 2000 dient dit centrum andere gemeenten te helpen bij het trainen van vrijwilligers die gaan optreden bij buurtruzies. In de gemeenten Rotterdam, Gouda en Zwolle zijn reeds goede ervaringen opgebouwd met deze vorm van buurtbemiddeling.

Mediation naast rechtspraak

In het landelijke experiment mediation naast rechtspraak zijn 56 mediators geselecteerd waarnaar partijen die reeds voor de rechter procederen op vrijwillige basis door te sturen naar een mediator. In Arnhem is dit mogelijk bij zowel rechtbank als hof voor civiele zaken en bepaalde familiezaken. In Assen kunnen de rechtbank en de kantonrechter verwijzen in civiele zaken en bepaalde familiezaken. De Utrechtse rechtbank verwijst in civiele zaken. Ook de rechtbank in Zwolle kan verwijzen maar dan in bestuursrechtelijke zaken. Per september 2000 is dit verwijzing door de Amsterdamse bestuursrechter mogelijk. In Amsterdam houden veertien mediators zich speciaal met het landelijke proefproject bezig dat loopt tot 1 januari 2003.

Rechtbanken gaan doorverwijzen naar mediators

De staatssecretaris van Justitie, M.J. Cohen heeft in de Beleidsbrief ADR 2000-2002 22 november 1999 aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er proeven worden gestart met doorverwijzing door de rechtbanken naar mediators (Kamerstukken II, 1999/’00, 26352 nr.19). Volgens Cohen sluit dit aan bij de Contourennota modernisering rechterlijke macht. Bij twee tot vijf rechtbanken waaronder in ieder geval Rechtbank Arnhem worden projecten gestart. Dit zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de landelijke projectleider Mediation Zittende magistratuur mevrouw M. Pel, vice-president bij het Hof Arnhem.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s